Sällskapet Hortikulturens Vänner

En ideéll förening med säte i Göteborg, som ingår i Riksförbundet Svensk Trädgård, för dig med växt- och trädgårdsintresse.

Som medlem får du tillfälle att lyssna på inspirerande föreläsare, deltaga i olika trädgårdskurser, följa med på resor till plantskolor och visningsträdgårdar, och sist men inte minst utbyta erfarenheter och känna gemenskap med andra trädgårdsmänniskor.

Vi utkommer med ett medlemsblad ett par gånger per år.

 

 

 

Ordförande har ordet.

Kära trädgårdsvänner!
Inför vår resa den 28 maj skulle vi boka en buss. Ett bussbolag ville backa ur då man trodde att det var ”Hockeykulturens Vänner” som skulle ut och resa. Vi fick då förklara att vi heter Hortikulturens Vänner och att det kommer från latinets hortus som betyder trädgård och cultura som betyder odling. Alltså trädgårdsodling. Då blev det fritt fram!
 Nu är den resan - och även en höstresa - avklarad samt en del styrelsemöten då vi slagit våra kloka huvuden ihop för att få fram program och föreläsare för perioden oktober - mars. Programmet presenteras här och vi hoppas, som vanligt, att ni är många som tycker det verkar intressant och ser till att bänka er i föreläsningssalen. Vi vet att det ibland kan kännas lite motigt att ta sig in till stan en ruggig höst- eller vinterkväll, men vi blir så glada om ni kommer. Det stärker oss i vårt arbete.
 Visste ni förresten att vår förening bildades redan 1873? Mer historia om föreningen finns att läsa på sista sidan på vår hemsida.
Välkomna!
Marianne Yxell
Ordförande
 
 

Värt att notera

2014-11-26 23:31

OBSERVERA!

 

De medlemmar som har en mail-adress uppmanas att skicka den till vår e-post. Det kan uppstå tillfällen då ett intressant program kan arrangeras i all hast och det enklaste sättet att nå alla är att skicka e-mail.

 

Read more …